Kirkevang

Kirkevang er Ladelunds danske forsamlingsbygning. I Kirkevang har vi et par klasserum, et skolekøkken og ikke mindst en lille sal. Salen bruges f.eks. hver morgen til skolens morgensang. Udover at være en del af skolen, er Kirkevang vores lokale forsamlingshus og rummer mange aktiviteter.
I en niche i den ene ende af salen er der et alter, som benyttes til en månedlig gudstjeneste, for den lokale del af menigheden, af den danske sognepræst i Læk.
Ellers bruges salen til allehånde foreningsaktiviteter af både kulturel, sportslig og festlig karakter. Det kan være SSF arrangementer f.eks. koncerter, eller SdU arrangementer f.eks. pigernes ugentlige dance-performance, et arrangement af Kvindeforeningen f.eks. julebasar, en kortklub og meget andet i løbet af året. Kirkevangs "have" er et stort grønt område bag Kirkevang, hvor der er bålplads, friluftsscene, petanquebane og smukke bøgehække. Ladelund Danske Skole begyndte sit virke i Kirkevang, siden husede Kirkevang ungdomsskole. Det danske liv i Ladelund har nu i over 70 år været centreret i og omkring Kirkevang. Under 2. verdenskrig, fungerede Kirkevang som et virkeligt fristed for de dansksindede i Ladelund - her kunne man tale frit. 

Aktivitetskalender