Ladelund-Tinningsted Danske Skole, er en af Dansk Skoleforening for Sydslesvigs 47 skoler. Vi ligger i udkanten af den meget pæne landsby Ladelund - ca. 8 km fra Sønder Løgum og 15 km fra Tønder og vi har ca. 10 km til Læk.

Skolen er i dag en såkaldt bindestregsskole, det vil sige vi er en sammenlægningsskole, sammenlagt af Ladelund Skole og Tinningsted Skole. Skolerne blev oprindelig oprettet med 10 års mellemrum. Ladelund først d. 12. december 1936 - 2006 var altså jubilæumsår - (i Kirkevang, den nuværende skolebygning blev først bygget i 1938) og Tiningsted i 1946. I 1997 blev det endelig besluttet at der ikke var elevgrundlag for begge skoler, og forældrekredsen var med til at træffe afgørelsen om at samle det hele i Ladelund. Her var, og er, det største elevgrundlag, samtidig er der mulighed for et godt samarbejde med vores gode nabo Ladelund Danske Ungdomsskole, ikke mindst på det lokalemæssige område.

I tilknytning til skolen er også det lokale forsamlingshus, Kirkevang, som blev bygget fire år før skolen altså i 1934 - dermed var 2004 jubilæumsår - og bruges af både skolen, foreningerne og kirken. Kirkevang ejes også af skoleforeningen og administreres som en del af skolen.

Elevtallet er i skrivende stund (skoleåret 2013/2014) på 26 elever, men det er klart at elevtallet på så lille en skole er meget følsomt overfor udsving i de enkelte årgange. 

I skoleåret 2008/09 kom vi fra 18 op på 23 elever, hvilket medførte at vi for første gang i mange år blev en to-klasset skole. Denne status ser vi ud til at kunne holde så langt som vores prognoser rækker.

I sommeren 2007 fik vi oprettet SFO i lokaler i Kirkevang - i år er det de fleste af vores elever, der gør brug af dette tilbud.

Med venlig hilsen

Bjørn Egeskjold
skoleinspektør
sommeren 2013